Do you want to read Santopedia in English? No, thanks Yes, Please!

Santos fallecidos en Macedonia

Lista de Santos
Celebración Nombre Santo
1 de abril Agape Santa Agape
4 de abril Agatópodo San Agatópodo
14 de marzo Alejandro San Alejandro de Pidna
4 de agosto Aristarco San Aristarco
26 de junio David San David de Tesalónica
30 de marzo Domnino San Domnino
17 de agosto Elías San Elías el Joven
30 de agosto Fantino San Fantino el Joven
13 de octubre Florencio San Florencio de Tesalónica
5 de abril Irene Santa Irene
25 de marzo Matrona Santa Matrona de Tesalónica
20 de marzo Nicetas San Nicetas de Apolonia
1 de abril Quionia Santa Quionia
4 de abril Teodulo San Teódulo
5 de septiembre Juan Beato Juan Bueno de Siponto